Timing

Het project MAGIS Brugge ging van start in maart 2012. De firma GIM werd ingeschakeld om het kennisplatform te ontwikkelen. Gedurende dat eerste jaar werkte de projectmedewerker Elien Vernackt aan de digitalisering van de kaart.
In een tweede projectjaar werd gewerkt aan de publiekswebsite en werd er heel sterk ingezet op de invoer van informatie in het kennisplatform. De publiekswebsite ging online in oktober 2014. De derde projectfase nam een aanvang in juli 2014. Gedurende deze laatste fase - die loopt tot juli 2015 - zal gepoogd worden om de inspanningen uit de voorgaande fasen zo goed mogelijk te valoriseren. Er wordt gewerkt aan een communicatieplan en enkele afgeleide producten - zoals een app, een educatief pakket en een museumtoepassing - worden ontwikkeld. Ook expertisedeling in de academische sector en de Vlaamse erfgoedsector is een belangrijke doelstelling. En ten slotte wordt er nog steeds informatie ingevoerd door de projectmedewerker en enkele vrijwilligers.

Volg de ontwikkelingen ook op de blog van CEST.

Terug naar Project
Versie 40, aangemaakt door Administrator op 2013-10-11 10:19, laatst bewerkt door Administrator op 2014-10-09 15:50.