Het project

Het project MAGIS Brugge neemt de beroemde stadsplattegrond van Marcus Gerards uit 1562 als uitgangspunt. Dit stadsplan waarop de gebouwen in perspectief zijn weergegeven, is een unieke bron voor het 16de-eeuwse Brugge en vormt daarom de basis voor een uitgebreide databank met talrijke toepassingen. Marcus Gerards maakte niet alleen een momentopname van Brugge in die periode. Zijn kaart geeft ook elementen weer die nog een stuk ouder zijn. En met de kaart van Marcus Gerards kan men zelfs vandaag nog de weg vinden in Brugge.

Aan de hand van een digitale analysemethode is de kaart volledig versneden zodat elk afzonderlijk element uit de kaart kan worden gelicht. Al die kaartelementen worden gegroepeerd volgens type en thema zodat ze snel opgeroepen kunnen worden. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om met één muisklik alle Brugse bruggen, huizen, straten, reien, perceelscheidingen of bomen uit de kaart te lichten en te benadrukken. Tegelijkertijd wordt een databank gecreëerd door aan alle kaartelementen - afzonderlijk of gegroepeerd in thema’s - informatie te koppelen. Het is de bedoeling om op die manier een veelzijdig instrument te creëren voor wetenschappers, musea, erfgoedpartners en het grote publiek. Bovendien kent MAGIS Brugge geen vervaldatum: in principe kan de digitale databank eindeloos worden aangevuld met nieuwe informatie.

Het vernieuwende aan MAGIS Brugge is dat werkelijk elk element uit de kaart wordt gelicht. Op die manier wordt de kaart meer dan enkel een afbeelding bij de ingevoerde data. Er ontstaat een wisselwerking tussen gegevens en kaart, die haar geheimen prijsgeeft naarmate elk afzonderlijk element onder de aandacht wordt gebracht. MAGIS Brugge heeft duidelijk een heel ruim potentieel, zowel op academisch, museaal als publieksgericht vlak.

MAGIS Brugge heeft de ambitie een toonaangevend project te worden dat als voorbeeld kan dienen voor onderzoek naar en de ontsluiting van andere historische kaarten. Het wordt een databank over de Brugse middeleeuwse en zestiende-eeuwse geschiedenis op basis van een 16de-eeuws stadsplan. De bedoeling is om een systeem te creëren dat kan blijven groeien naarmate ook de kennis over de stad toeneemt en dat interessant is voor zowel onderzoekers als liefhebbers. De projectpartners hopen hiervoor te kunnen blijven rekenen op het netwerk van vrijwilligers dat vandaag nog in zijn kinderschoenen staat.

Volg de ontwikkelingen ook op de blog van CEST.

De methode

De gebruikte stadsplattegrond werd in 1562 als kopergravure gemaakt door Marcus Gerards. Voor de digitale ontleding van de kaart wordt een beroep gedaan op een recent ontwikkelde methode, de Digitale Thematische Deconstructie (DTD)

Lees meer

Doelstellingen

MAGIS Brugge heeft talrijke mogelijkheden. Het project wil niet alleen aantonen hoe op een multidisciplinaire wijze kan worden omgegaan met stadsgeschiedenis, cartografie en databeheer. De website, de databank en hun afgeleide toepassingen worden ook een handig gebruiksinstrument om deze informatie open te stellen naar een variabele doelgroep: onderzoekers, musea, onderwijs en het grote publiek.

Lees meer

Timing

De stuurgroep van MAGIS Brugge ging in maart 2012 van start met de ontwikkeling van het kennisplatform. In juli 2015 loopt de derde en laatste projectfase af.

Lees meer

De partners

MAGIS Brugge is een samenwerkingsverband tussen het Bruggemuseum, het Stadsarchief Brugge, de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. De realisatie van het project is mogelijk dankzij een projectsubsidie als cultureel-erfgoedproject van het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid. MAGIS Brugge wordt geleid door een stuurgroep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de verschillende partners.

Lees meer

Colofon

De stuurgroep van het MAGIS Brugge-project is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende (universitaire) projectpartners. Verder kon de stuurgroep ook rekenen op advies uit verschillende hoeken en de hulp van een aantal stagiairs en vrijwilligers.

Lees meer

Versie 62, aangemaakt door Administrator op 2013-09-17 16:06, laatst bewerkt door Administrator op 2015-03-26 12:27.