De partners

MAGIS Brugge is een samenwerkingsverband tussen het Bruggemuseum, het Stadsarchief Brugge, de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. De realisatie van het project is mogelijk dankzij een projectsubsidie als cultureel-erfgoedproject van het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid. MAGIS Brugge wordt geleid door een stuurgroep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de verschillende partners.

Bruggemuseum

Het Bruggemuseum is het stadsmuseum van Brugge en biedt een gevarieerde blik op de Brugse geschiedenis vanuit twaalf museumlocaties. Het Bruggemuseum maakt deel uit van Musea Brugge en is de officiële aanvrager en motor van het MAGIS Brugge-project.

Aleid Hemeryck, conservator van het Bruggemuseum, staat in voor de algemene projectcoördinatie en de interne opvolging binnen het Bruggemuseum.

Geert Souvereyns, projectcoördinator bij het Bruggemuseum, zorgt mee voor de uitwerking van de databankstructuur en de functionele eisen. Ook andere aspecten, zoals de opmaak van het lastenboek en de communicatie met PACKED, worden door hem uitgevoerd.

Elien Vernackt, projectmedewerker bij het Bruggemuseum en vrijwillig medewerker van de Onderzoeksgroep Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de KU Leuven, maakte in haar masterscriptie geschiedenis een grondige analyse van een deel van de kaart van Marcus Gerards. Zij stelde haar expertise in verband met de kaart en de methode ter beschikking van MAGIS Brugge, begeleidde de ontwikkeling van het kennisplatform en de publiekswebsite en staat in voor de geplande afgewerkte producten van MAGIS.

Stadsarchief Brugge

Noël Geirnaert, hoofdarchivaris van het Stadsarchief Brugge, zorgt voor inhoudelijke begeleiding.

Jan D’hondt, archivaris in het Stadsarchief Brugge, staat mee in voor inhoudelijke begeleiding.

KU Leuven: Onderzoeksgroepen Geschiedenis van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd

Dr. Brecht Dewilde, medewerker van de Onderzoeksgroep Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, deed reeds onderzoek naar het sociaal kapitaal van Marcus Gerards en andere Brugse kunstenaars. Hij zal informatie en onderzoeksresultaten aanleveren voor de databank.

Dr. Bram Vannieuwenhuyze en Elien Vernackt zijn beiden vrijwillig medewerkers van de Onderzoeksgroep Geschiedenis van de Middeleeuwen.

Universiteit Gent: Vakgroep Geschiedenis

Vanuit de Universiteit Gent krijgen we de medewerking van zowel het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies als het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Prof. dr. Jan Dumolyn is professor aan de Vakgroep Geschiedenis en doet onderzoek naar de socio-politieke geschiedenis van de late middeleeuwen. Als specialist van de Brugse middeleeuwse geschiedenis zorgt hij voor inhoudelijke ondersteuning voor het MAGIS Brugge-project.

Bart de Wit, wetenschappelijk medewerker aan zowel de Vakgroep Geografie als de Vakgroep Geschiedenis, stelt zijn GIS-expertise ter beschikking van het project.

Hans Blomme, (publieks)historicus en cartograaf treedt op als vertegenwoordiger van het IPG en zal MAGIS Brugge begeleiden bij de ontwikkeling van publieksgerichte afgewerkte productne.

Vrije Universiteit Brussel: Vakgroep Geschiedenis

Zie ook: urban history

Dr. Heidi Deneweth is als postdoctoraal onderzoeker actief in het lopende IAP-project Urban Society in the Low Countries (ca.1200-ca. 1850): the resilience of the ‘condition urbaine’ en zal voor MAGIS Brugge voornamelijk inhoudelijke begeleiding voorzien.

Prof. dr. Frederik Buylaert doet aan de VUB onderzoek naar rurale en stedelijke elites in de Nederlanden en zal zorgen voor inhoudelijke begeleiding en het aanleveren van data.

Studiebureau Caldenberga

Dr. Bram Vannieuwenhuyze, mede-oprichter van Caldenberga en vrijwillig medewerker van de Onderzoeksgroep Geschiedenis van de middeleeuwen aan de KU Leuven, ontwikkelde de methode van de Digitale Thematische Deconstructie en begeleidde de kaartanalyse methodologisch en inhoudelijk. Hij droeg ook bij aan expertisedeling op buitenlandse congressen en zal vanuit Caldenberga meewerken aan afgewerkte producten voor een breed publiek.Terug naar Project
Versie 20, aangemaakt door Administrator op 2013-10-11 10:22, laatst bewerkt door Administrator op 2015-03-26 12:29.