2 juni 2015: Educatief pakket MAGIS Brugge!

Op 2 juni werd het educatief pakket 'MAGIS Brugge: Op tocht door zestiende-eeuws Brugge met Marcus Gerards' officieel gelanceerd! Deze lesvoorbereiding is bedoeld voor leerkrachten aardrijkskunde of geschiedenis in de tweede graad van het secundair onderwijs. Via een invuloefening gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de website MAGIS Brugge. Zo leren ze heel wat bij over hoe ze moeten omgaan met historische kaarten en hoe een laatmiddeleeuwse stad functioneerde. De leerlingen volgen drie personages op hun tocht door de stad: een fruitverkoper, een Italiaanse handelaar en een stadsbode. Deze drie korte verhalen nemen de leerlingen mee in de tijd en tonen drie maal een verschillende kijk op de stad. Het educatief pakket bevat uiteraard ook een handleiding voor de leerkracht en een begeleidende powerpointpresentatie voor de inleiding en het besluit van de les.
Na de zomer kan het educatief pakket gratis gedownload worden op www.kaartenhuisbrugge.be, op de pagina educatie. In afwachting is het pakket ook verkrijgbaar via bruggemuseum@brugge.be.

4 november 2014

Op 4 november wordt de website www.kaartenhuisbrugge.be (inclusief de publiekswebsite van MAGIS Brugge) officieel gelanceerd op de studiedag Digitaal aan de slag met historische kaarten en huizengeschiedenis. Naast de voorstelling van de website is de studiedag ook bedoeld om bruggen te bouwen en inspiratie te bieden aan verschillende partners die rond geografische historische erfgoeddata en/of tools willen werken.
Klik hier om het programma te bekijken en om in te schrijven!

Augustus 2014: twee publicaties

In de loop van augustus verschenen twee publicaties waarin het MAGIS-project uit de doeken wordt gedaan.

In Caert-Thresoor: Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie verscheen een artikel over het tot stand komen van MAGIS Brugge. Het artikel handelt over de kaart van Marcus Gerards en hoe de databank werd gebouwd.
VERNACKT (Elien), VANNIEUWENHUYZE (Bram) & HEIRMAN (An), MAGIS Brugge: van zestiende-eeuws vogelvluchtplan tot stadshistorische databank, in: Caert-Thresoor, 2014, 2, pp. 56-61.
De website van Caert-Thresoor.

Bijna tegelijk verscheen ook het boek Portraits of the City van Katrien Lichtert, Jan Dumolyn en Maximiliaan Martens met daarin een bijdrage over de digitale thematische deconstructie. Dat is de methode die ook gebruikt werd om de kaart van Marcus Gerards te digitaliseren. MAGIS Brugge wordt er toegelicht als case, een voorbeeld uit de praktijk waarbij de wetenschappelijke methode werd toegepast om een historische kaart en historische onderzoek te ontsluiten voor het publiek.
VANNIEUWENHUYZE (Bram) & VERNACKT (Elien), The Digital Thematic Deconstruction of historic town views and maps, in: LICHTERT (Katrien), DUMOLYN (Jan) & MARTENS (Maximiliaan) (eds.), Portraits of the City, Turnhout, Brepols (Studies of European History (1100-1800) (SEUH)), pp. 9-32.
Het boek op de website van Brepols.

3 juli 2014: een derde fase voor MAGIS Brugge

Op 3 juli ontvingen we goed nieuws vanuit de Vlaamse Overheid. MAGIS Brugge krijgt opnieuw subsidies om nog een jaar verder te werken. Het doel is om MAGIS Brugge ten volle te laten renderen. We willen onze inspanningen van de vorige jaren valoriseren en inzetten op het optimaal bereiken van alle doelgroepen. Een ruime verspreiding en gebruik van MAGIS Brugge, sterke afgeleide producten, expertisedeling en een verankering binnen en buiten Brugge met het oog op een duurzame ontwikkeling zijn de doelstellingen voor het komende jaar. Voor deze derde fase zullen we bovendien worden bijgestaan door twee nieuwe partners. Het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent en het studiebureau Caldenberga vervoegen de bestaande partners.

26 en 27 april 2014: Erfgoeddag "Grenzeloos"

Op Erfgoeddag 2014 werd een demonstratie gegeven van het kennisplatform MAGIS Brugge! Hoe werkt het systeem en welke informatie is er in te vinden? Bezoekers konden samen met Marcus Gerards de grens van de vesten oversteken en de bedrijvigheid zien van mens en dier die hij daar tekende. Samen met een medewerker konden ze op zoek gaan naar leuke elementen op de kaart of naar boeiende feiten uit de Brugse geschiedenis.
Voor de mensen die meer wilden weten over de digitalisering van de kaart en het in kaart brengen van de Brugse geschiedenis, konden de lezing bijwonen over de ontwikkeling van dit kennisplatform.

10 januari 2014

De tweede projectfase van MAGIS Brugge is al een tijdje aan de gang. Na het denkproces en de onderhandelingen is nu ook officieel gestart met enkele bijwerkingen aan het kennisplatform en de ontwikkeling van de webservices. De eerste stap naar de publiekstoepassing is bij deze gezet.

28 november 2013

Op 28 november gaf de projectmedewerker een lezing over MAGIS Brugge voor Brugse erfgoedpartners en academische partners en genodigden. Zo werd het project officieel voorgesteld aan onderzoekers die professioneel met de Brugse geschiedenis bezig zijn. De mogelijkheden van het systeem en de doelstellingen van het project werden uit de doeken gedaan.

Oktober 2013

In de loop van oktober krijgt het team de hulp van twee vrijwilligers. Ook een stagiair draagt een steentje bij aan de invoer vanuit het Gentse Instituut voor Publieksgeschiedenis.

9 oktober 2013

Op 9 oktober 2013 ging het MAGIS kennisplatform online! Nog enkele aanpassingen later werkte alles zoals het hoort.

12 en 14 september 2013

In september wordt het MAGIS Brugge-project voorgesteld op het zesde AISU congres ‘Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions’ te Catania. Op 12 september wordt aan de hand van een casus toegelicht wat de betekenis van MAGIS Brugge en de kaart van Marcus Gerards kan zijn binnen de wetenschappelijke wereld. Op 14 september kan de meer technische kant van het project worden toegelicht. De expertise die binnen MAGIS Brugge wordt opgebouwd kan namelijk ook toegepast worden op andere gelijkaardige projecten.

10 juli 2013

Op 10 juli 2013 zal een lezing en voorstelling plaatsvinden over het MAGIS Brugge-project in Southampton. De gelegenheid is de tweedaagse ‘Knowledge Exchange and Arts and Humanities Research Conference’ op 10 en 11 juli. Hier zal ook de website ‘Discover Medieval Chester’ gelanceerd zal worden, een gelijkaardig project met een gelijkaardig doelpubliek.

2 juli 2013

Tijdens een postersessie op de 25ste ‘International Conference on the History of Cartography ‘ in Helsinki zal op 2 juli MAGIS Brugge kort voorgesteld worden. De cartografie is een belangrijke discipline voor MAGIS Brugge en een kennismaking met ervaringsdeskundigen kan nieuwe ideeën en invalshoeken verschaffen. Maar ook omgekeerd kan het interessant zijn om onze ervaringen met GIS en de verwerking van een kaart tot databank te delen.

Juni 2013

Eind juni dient Prof. Dr. Jan Dumolyn een voorstel voor een project Wetenschap en Maatschappij in bij de Universiteit Gent. Dit project zou gebruik maken van dezelfde technieken en software laat op deze manier zien dat de databank MAGIS Brugge dan wel maatwerk is, maar wel herbruikbaar.

22 maart 2013

Op 22 maart 2013 werd een lezing gegeven over MAGIS Brugge op de workshop ‘Espace vécu, espace représenté’ in Rijsel. De studiedag, deze keer rond het thema stedelijke culturen en ideologieën in de Lage Landen, werd georganiseerd door het MESHS, IRHiS, UGent, Henri Pirenne Institute for Medieval Studies en Lille Université.

Maart 2013

Prof. Dr. Jan Dumolyn, Prof. Dr. Heidi Deneweth en Dr. Bram Vannieuwenhuyze dienden een aanvraag voor een onderzoeksproject in bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Het onderzoek zou zich richten op de ontwikkeling van buurten in middeleeuws Brugge en zou gepaard kunnen gaan met een systematische invoer in de MAGIS Brugge-databank. Met dergelijke projecten blijft MAGIS Brugge actief aangevuld worden.

Januari 2013

Subsidies voor een tweede fase MAGIS Brugge werden door het Agentschap Kunsten en Erfgoed goedgekeurd. Dit betekent dat het project kan verdergezet worden. In de tweede fase zal vooral ingezet worden op een publieksvriendelijke ontsluiting van het in de eerste fase gebouwde kennisplatform. Een publiekswebsite zal gebouwd worden en er wordt aan concrete invoer gedaan in de databank.

30 november 2012

Op 30 november 2012 kwam MAGIS Brugge kort aan bod op de Mediëvistendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek te Amsterdam. De methode en de doelstellingen werden er toegelicht.

9 november 2012

Op 9 november 2012 zal MAGIS Brugge voorgesteld worden aan de academische wereld bij een lezing van professor Jan Dumolyn (UGent) op de conferentie 'Urban economic life in Europe and the Mediterranean from Antiquity to the Early Modern Period' in Oxford. Onder de titel 'Industrial and Market Spaces in Medieval Bruges' zal professor Dumolyn toelichten hoe de verschuivende ruimte voor handel en industrie in een groeiende middeleeuwse stad gelokaliseerd kan worden aan de hand van cartografische, archivale, archeologische en toponymische bronnen. MAGIS Brugge is een handig gebruiksinstrument in een dergelijke methodologie.

19 september 2012

De poster over MAGIS Brugge werd aan de KU Leuven openbaar gemaakt tijdens workshops rond 'Digital Humanities' die gepaard ging met een 'call for posters'.
Versie 19, aangemaakt door Administrator op 2013-09-17 16:06, laatst bewerkt door Administrator op 2015-06-05 12:39.