Doelstellingen

MAGIS Brugge heeft talrijke mogelijkheden. Het project wil niet alleen aantonen hoe op een multidisciplinaire wijze kan worden omgegaan met stadsgeschiedenis, cartografie en databeheer. De website, de databank en hun afgeleide toepassingen worden ook een handig gebruiksinstrument om deze informatie open te stellen naar een variabele doelgroep: onderzoekers, musea, onderwijs en het grote publiek.

Onderzoekers

Onderzoekers kunnen via MAGIS Brugge hun onderzoeksresultaten in kaart brengen en ter beschikking stellen van andere onderzoekers en het grote publiek. Tegelijk kunnen ze er zelf ook terecht om informatie over de Brugse middeleeuwse en zestiende-eeuwse geschiedenis op te zoeken. Het is namelijk de bedoeling dat de MAGIS Brugge-databank niet enkel informatie uit de historische literatuur, maar op termijn ook gegevens uit de historische bronnen zal bevatten. En vanzelfsprekend zal ook de kaart zelf als bron raadpleegbaar blijven. Hiervoor zullen we niet enkel een beroep doen op de projectpartners (Bruggemuseum, Stadsarchief Brugge, KU Leuven, UGent en VUB), maar ook op de Brugse erfgoedpartners, zoals onder meer Raakvlak, Erfgoedcel Brugge, Dienst Monumentenzorg en de verschillende Brugse bibliotheken en archieven. Ten slotte blijkt ook een netwerk van vrijwilligers onmisbaar te zijn. Naar deze zelfde doelgroep van onderzoekers toe worden ook inspanningen gedaan om onze expertise te delen. Op studiedagen en overlegmomenten in academische middens wordt uiteengezet welke problemen we ondervonden bij de ontwikkeling van het kennisplatform, welke oplossingen we hebben gevonden of welke compromissen werden gesloten. Maar ook stedelijke diensten die een gelijkaardig project op poten willen zetten, kunnen gebaat zijn bij een inzicht in onze ervaringen met het digitaal ontsluiten van erfgoed.

Musea

Het Bruggemuseum zal van MAGIS Brugge gebruik maken bij de creatie van een nieuwe vaste museumopstelling in het Gruuthusemuseum en bij de voorbereiding van toekomstige tentoonstellingen. Op die manier wordt MAGIS Brugge de basis voor een museumtoepassing die zorgt voor een originele visualisatie van de Brugse geschiedenis en de museale collectie.

Het brede publiek

Ten slotte kunnen ook Bruggelingen, toeristen, leerkrachten en alle andere geïnteresseerden MAGIS Brugge aanwenden om gericht informatie op te zoeken over bepaalde kaartelementen of onderwerpen die met de Brugse geschiedenis verband houden. Zo kan MAGIS Brugge een handig instrument zijn om wandelingen uit te stippelen of om lessen voor te bereiden. De georeferentie van de kaart biedt dan weer de mogelijkheid om in de toekomst een mobiele app te creëren waarbij bezoekers van de stad virtueel door de kaart kunnen wandelen. En tot slot kan men ook gewoon in de kaart en de databank grasduinen.

De onderwijssector en leerkrachten in het algemeen wensen we te bereiken met een nieuw educatief pakket. Aan de hand van een oefening kunnen leerlingen uit de tweede graad middelbaar onderwijs ontdekken hoe ze met een historische kaart moeten omgaan en welke informatie ze eraan kunnen onttrekken.Terug naar Project
Versie 10, aangemaakt door Administrator op 2013-10-11 10:02, laatst bewerkt door Administrator op 2014-10-09 15:43.